Το PLUS στον εξοπλισμό υγείας

Η MedicPlus εισάγει και διανέμει ένα μεγάλο εύρος ιατρικού εξοπλισμού και ιατρικών αναλωσίμων, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της, στις ανάγκες των ασθενών και τις απαιτήσεις του ιατρικού προσωπικού.